Ga naar de inhoud

Rekentool

Welke sector(regeling) is op u van toepassing?

Gesubsidieerde instellingen

Voor gesubsidieerde instellingen, die niet onder één van de genoemde sectoren (en bijbehorende regelingen) vallen, geldt het volgende. Voor instellingen die vanaf de inwerkingtreding van de WNT onder de reikwijdte van de wet vallen, is het algemene overgangsrecht van toepassing op bezoldigingsafspraken die zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de WNT en die hoger waren dan de in 2013 geldende norm. In alle andere gevallen geldt slechts een behoudperiode van vier jaar conform de hierover gepubliceerde Q&A. Er zijn geen afbouwjaren van toepassing.